Yabancı Dil (İngilizce & İspanyolca)

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Neden İkinci Dili Kullanmak Önemlidir?

Değişen ve giderek küçülen dünyamızda küreselleşmenin bir yakınlaşma ve tanıma olgusu olmasıyla uluslararası iletişim kurabilme ve anlaşma önemli bir ihtiyaç halini almıştır. Dünyanın pek çok yerinde konuşulan dilin İngilizce olması, ebeveynlerin çocukları için İngilizce öğrenme isteğini arttırmış ve öğretim yaygınlığını daha erken yaşlara çekmiştir. Dil ediniminin en yoğun, en aktif ve en uzun vadeli olduğu süreç erken yaşlarda meydana gelmektedir. Dolayısıyla bütün yabancı dillerde ve yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizceye de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme o kadar kolay ve kalıcı öğrenilmektedir. Bu düşüncelerle okulumuzda, okulöncesi çağındaki öğrencilerin İngilizce öğrenmeleri için hazırlanmış özel bir program uygulanmaktadır.

Çocuklar Yabancı Dili Nasıl Öğrenirler ve Eğitime Kaç Yaşında Başlanmalıdır?

Anadilini doğru ve kurallarına göre konuşmaya başlamış her çocuk ikinci dili öğrenmeye hazırdır. Çocukların bireysel gelişimlerine göre bu durum farklılık göstermekle birlikte 36 ayını doldurmuş her çocuğun anadilini etkin bir biçimde kullanmaya başlamış olması beklenmektedir. Uzman görüşleri de çocuğun 4 yaşına kadar ana dilini gayet rahat konuştuğunu, 3-6 yaş arasında da en az 3 dili öğrenebilecek bir beyin yapısı oluştuğunu doğrular.

Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir. Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını adeta bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmektedir. Bu dönemden sonra bu mekanizma özelliğini kaybetmekte ve kayıt özelliği azalmaktadır.

Yabancı Dil Eğitimine Erken Yaşta Başlamanın Faydaları Nelerdir?

  • Çocuklar, ana dillerini öğrenebilmek için doğuştan sahip oldukları dil öğrenme yeteneklerini İngilizce öğrenmek için de kullanabileceklerini kısa zamanda fark ederler.
  • Okul öncesi çocuklar daha çok oyun benzeri faaliyetler yardımı ile öğrenirler. Bir yetişkinin eşliğinde yapılan etkinliklerde yer alarak dili öğrenmeye istekli hale gelirler. Önce faaliyeti anlar, daha sonra da yetişkinin konuştuğu dilden anlam çıkarırlar.
  • Çocukların İngilizceyi günlük hayatlarıyla özdeşleştirmek için daha çok imkânları vardır. Okul programları buna uygun oluşturulduğunda, zihinleri bir yetişkin kadar çok bilgiyle dolmadığından öğrendiklerini daha kolay akıllarında tutabilirler. Dil öğrenirken bir yetişkin gibi strese girmezler.
  • Küçük yaşlarda ikinci bir dili öğrenmeye başlayan çocuklar, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde üçüncü, dördüncü dili öğrenmeye çalıştıklarında aynı doğal öğrenme yeteneklerini kullanırlar. Bu sayede, sadece ana dilini bilen bir çocuğa oranla yeni dil öğrenme yetenekleri daha gelişmiş olur.
  • Dili öğrenirken kendiliğinden öğrenen çocukların diğer çocuk ve yetişkinlere göre dil telaffuzları daha iyi olur. Ayrıca yabancı dile ve dili konuşan kültüre karşı yüksek duyarlılık gösterirler.

Dil Eğitiminde Neyi Hedefliyoruz

  • 300-400 arası İngilizce kelime dağarcığına,
  • 1-50 arası sayıları İngilizce sayabilme becerisine,
  • İngilizce konuşulan günlük diyalogları anlayıp cevap verebilecekleri potansiyele sahip olmak
  • Ders konularımız :describing people (kişileri tarif etmek), the family (aile) ,inside and outside the house (evin içi dışı),tell me where !(bana yerini söyle), talking about things (eşyalardan bahsetmek) Animals(hayvanlar),toys (oyuncaklar),weather(hava durumu), The classroom (sınıf),comparisons( karşılaştırmalar) ,shapes(şekiller),foods (yiyecekler) , (bahçe)garden,farm(çiftlik) ,clothes(kıyafetler), Jobs(meslekler) ,shop(market),opposite words(karşıt sözcükler),doing things(eylemler),me (ben)
  • İngilizce Dersimiz Nasıl Geçer?

İngilizce sınıfımızda amaç, İngilizceyi ders olarak öğretmek değil ikinci bir dil olarak benimsetmektir. İngilizce Eğitim Sınıfı öğrencisi güne, selamlama ve takvim zamanı hakkında sohbetle başlar. Derse ısınma süreci olarak tanımladığımız bu süreçte amacımız, öğrencimizi basit kalıplarla konuşmaya yönlendirmek, zaman kavramını oluşturmak, duygu ve düşüncelerini, kendisini nasıl hissettiğini ifade edebilmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin hem derse hem de dile adaptasyonu sağlandıktan sonra  programda olan şarkılar, kelime kartları, günlük hayatta kullandığımız kısa diyaloglar ile eğitimleri başlar. Dil öğreniminde kullanacağımız “Big Fun kitaplarımızla yer alan eğlenceli aktivitelerle günlerini tamamlarlar.

İSPANYOLCA

İspanya’dan başka Brezilya’nın dışındaki tüm Güney Amerika ülkelerinde anadil olan İspanyolca, dünya genelinde İngilizceden sonra en geçerli ticaret dilidir. Aynı zamanda Latin kültürünün dünyadaki etkisi nedeniyle çok önemli bir kültür ve sanat dilidir. İspanya ile ülkemiz arasında ticaret hızla artmakta ve böylece İspanyolca bilen kişi gereksinimi büyümekte, İspanyolca bilmek önemli bir avantaj haline gelmektedir.

İspanyolca, İngilizcenin yanı sıra Türkiye’de ilk kez BİRİNCİ YABANCI DİL olarak öğretilmeye başlanmakta ve öğrencilerimize mezun oldukları zaman ‘Dele’ sınavlarında başarılı olacak derecede İspanyolca öğretilmesi hedeflenmektedir. Öğretmen, müfredat, ders materyali sağlama ve geliştirme konusunda İspanya Krallığı tam destek vermektedir.

Anaokullarımızda İngilizcenin yanı sıra öğrencilerimiz İspanyolca ile tanıştırılmaktadır. İspanyolca dersinde uygulanan yöntem ve metotlar İngilizce eğitimi ile aynıdır. Dersler şarkılar, hikâye anlatımı, filmler, drama etkinlikleri gibi işitsel, görsel ve kinestetik yöntemlerle yapılmaktadır. Amacımız öğrencilerimize İspanyolcanın farkındalığını yaşatmak, yaratıcılıklarını kullanarak dili sevmelerini sağlamak ve onları konuşmaya teşvik etmektir.