Modern Dans ve Halk Oyunları

‘HALK OYUNLARI ÇOCUKLARIN ÖZGÜVENİNİ GELİŞTİRİR’

Disiplin açısından da halk oyunlarının çok olumlu etkisi vardır. Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkartmaları, toplu halde el ele tutuşmaları, komutla hareket etmeleri, onların tamamen bütünleşmelerini ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkatlerini kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlar.

 

ZENGİN KÜLTÜRÜMÜZ

Anaokulu çağındaki 5-6 yaş çocuk grubu, halk oyunları sayesinde sağ ayak, sol ayak, sağa dönüş, sola dönüş kavramını bu süreç içerisinde öğrenirler. Sayı sayarak ayak hareketlerini yaparak, oyun sayısını iyice oturttuktan sonra hem sayıp, hem hareketi yapıp hem de şekil yaparak çocukların beyin ve kas koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olur.

Yapılan şekiller ve hareketin kaç tane yapılacağı, bir sonraki hareketi akıllarında tutup geçiş yapmaları çocuklara dikkatlerini bir noktada toplamayı öğretecektir.

 

Bana göre anaokulunda verilen halk oyunları dersi ve diğer aktivitelerde çocuklar arasında seçme ve eleme yöntemi olmamalıdır. Çünkü bu dönemde çocuklar seçilemediği etkinlik hakkında bilinç altında başarılı olamayacağını düşünür, hatta ileride çok sevebilecekleri bir sosyal faaliyetten başarılı olamayacağım dile uzak duracaklardır.

Bunun yerine daha yavaş öğrenen ve yapmaya çalışan çocukların sahnedeki yerleri ve görevleri yeteneklerine göre değerlendirilmelidir.

 

HALK OYUNLARI GELİŞTİRİR

Halk oyunlarının çocuklar üzerinde bedensel, zihinsel ve motor gelişimine kesinlikle faydaları vardır.

Halk oyunları dersi çocukların sorumluluk duygularını da geliştirir, Oyunlarda kullandıkları malzemeleri (mendil, kaşık, tef. Vs) çocuklar derse gelirken yanlarında getirip, ders çıkışlarında da onları toparlayıp dolaplarında muhafaza etmeleri gerektiğini öğrenirler.

Çocuklarda özgüvenin oluşmasında halk oyunları dersinin etkisi büyüktür. Yapılan takım çalışmalarında içine kapanık ya da dikkati daha az olan çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olur. Hep birlikte çıkmış oldukları bir gösteri çocuklarda başardım duygusunun açığa çıkmasını ve daha iyisini yapabilirim şeklinde motive olmalarını kesinlikle sağlar.