Kurumsal

KURUMSAL

Okulumuz 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde hizmet vermeye başlamıştır. Özgür Nesiller Anaokulunda çalışan eğitimcilerimiz üniversite, yüksek okul yada çocuk gelişimi usta öğretici belgelerine sahip olup, M.E.B. onaylı  olarak çalışmaktadır. Kurumumuzda her eğitim sınıfında çift öğretmen görev yapmaktadır.

Eğitim Felsefemiz;

Özgür Nesiller Anaokulu , eğitim ve öğretimde çağdaşlığı ve en iyi olmayı  ilke edinen ,öğrenmede sürekliliğe inanan bir eğitim kurumudur. Amacı; Önce “iyi insan” yetiştirmek ilkesine inanarak,  toplum ve çevre sorumluluğu olan bireyler yetiştirmektir.

Hedeflerimiz;

Atatürk ilke ve devrimlerinin anlaşılmasını, benimsenmesini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.  Demokrasi ve insan hakları, barış, hoşgörü, gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesini  sağlamak, çocuklarımızın, kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak; öz güven ve sosyal beceriler kazanmalarını desteklemek, sağlıklı iletişim kurabilen, etik değerlere sahip çıkan sevgi ve saygı dolu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

Bilimi kullanarak kendi yaşantılarını iyileştiren,  problem çözmede başarılı, bilimsel okuryazarlık düzeyine ulaşmış bireyler yetiştirmek,

Sanat eğitimi ile öğrencilerin duygusal ve görsel duyarlılıklarını geliştirmek.

Öğrencilerin, küreselleşen dünyada etkin ve başarılı olabilmeleri için farklı kültürleri tanımaları, anlamaları ve bunlara saygı duymalarını sağlayacak ders ve yabancı dil programlarını uygulamak, uluslararası etkinlikler, projeler, değişim programlan ve geziler düzenlemek.

Öğrencilere spor etkinlikleri ile kendine güven, temel spor eğitimi ve sağlıklı yaşam öğretileri konularında bilinç kazandırmak ve centilmenlik ruhunu geliştirmek

Eğitim ve öğretim çalışmalarında Atatürk devriminin, cumhuriyet kazanımlarının “çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma!” hedefi ilkemizdir.