Drama

 

 

                               OKUL ÖNCESİNDE DRAMA VE ÖNEMİ

DRAMA;

*Karmaşık olayları anlaşılır hale getirir.

*Soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılmasına ve somutlaştırılmasına yardım eder.

*Öğrencilerin dikkat, konuşma, dinleme, anlatma, algılama ve yorumlama gibi iletişim yeteneklerini geliştirir.

*Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirir.

*Eleştirel düşünmeyi sağlar.

*Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini sağlar.

*Öğrencilerin problem çözme yeteneklerinin gelişmesini sağlar.

*Bireylere kazandıkları, değiştirdikleri ya da düzelttikleri davranışlar hakkında bilgi vererek gelişimlerini gösterir.

*Bireylere önceden bildiklerini ve sonradan öğreneceklerini keşfetmeleri için yardım eder.

*Drama öğrencilerin zihinsel kapasitelerini artırır. Drama yoluyla yaparak, yaşayarak öğrenme gerçekleşir.

*Kavram geliştirmeyi sağlar. Analojinin eğitimde etkin kullanılabilmesi öğretmenin önderliğinde olmaktadır. *Öğretmen analojiyi uygularken dramayı kullanması öğrencinin konuyu daha iyi anlayabilmesini sağlayabilir. Böylece öğrencilerin dikkatini yapılan analojiye daha kolay çekebilir. Bunun yanında öğrencilerin kendi benzetmelerini yaratabilmeleri için onlara fırsat vermelidirler.

 

OKUL ÖNCESİNDE DRAMANIN ÖNEMİ

Okul öncesi eğitim bireyin yaşamında önemli bir yere sahiptir. İstenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek için bu dönemde çocukların etkin bir okul öncesi eğitim almaları önemli olmaktadır. Okul öncesi yıllar boyunca bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel, dil gelişimi büyük ölçüde tamamlanmaktadır. Bu dönemdeki gelişmeler yaşamın ilerideki yıllarında oldukça etkili olmaktadır ve okul öncesinde verilen eğitimle çocukların bütün gelişim alanları desteklenmektedir. Günümüzde önemi giderek artan okul öncesi eğitimde drama etkinliklerine yer verilmekte ya da drama bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Drama gün geçtikçe önemi artan bir alan olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde okul öncesi eğitimden başlayarak üniversite ve lisans üstü eğitime kadar, bütün kademelerinde drama çalışmaları yapılmaktadır.